Review Wild (2014)

” Why did I ever started this hellish journey?” Perhaps the best metaphor of the film Wild. The Canadian director Jean-Marc Vallée wants especially to show what kind of difficulties the young Cheryl Strader ( Reese Witherspoon ) had to endure during her trip.

Bloody sock

The story begins with a bloody sock and Cheryl who is screaming and tears off her big toenail. The suffering of the main character has a striking contrast with the breathtaking nature that silently forms the background. As if the pain is not enough, her shoe falls of the rock. The second one follows. That one she can decide at least herself! On the verge of despair she asks herself every time: ‘Why did I start this hellish trip!?’ But still Cheryl walks step by step further.

Further and Further

The director wants to place the perseverence on the front. He was inspired by the book of the real Cheryl Strader. The young woman wrote that she often lost hope. Despite everything, she continued. In the film Wild you can also find the violent past of Strader. A history of heroin and meaningless sexmarathons with strange men. If it could even get worse her single mother dies. 

Peace with the past

Based on the past of Strader the director chose many flashbacks of her mother that come a lot of times in the film. When Cheryl hears a certain song or smells something she wanders back into her past. In the flashbacks you see the intimate moments of Cheryl and her mother. But also the heroin addiction and the breakage relationship. During her travel she finds peace with her past.

Not a lot of action

The director places the story and the moral very good in the film. But I can understand that some fanatics of travel films will find the film boring. When you saw the films Beach and Into the wild than you can feel that this film lacks something. Probably more adrenaline.

No dangers

Until the end of the film there are not really dangerous encounters during Cheryl’s trip. A snake on the road appears but nothing happens. There are two strange men. Strader thinks that they want to rape her. But they don’t do a thing. The director could put some more action into it but the moral of perseverance makes his work fine. If you like travel films than you will enjoy  Wild.

 Source: Copied from Youtube

Recensie Wild (2014)

‘Waarom ben ik ooit aan deze helse tocht begonnen?’ Misschien wel de mooiste metafoor van de film Wild. De Canadese regisseur Jean Marc Vallée wil in de film vooral laten zien wat voor moeilijkheden de jonge Cheryl Strader (Reese Witherspoon) tijdens haar tocht moest doorstaan.

wildjuh

Bloedige sok

Het verhaal begint met een bloedige sok en Cheryl die krijsend van de pijn haar grote teennagel afscheurt. De leed van de hoofdpersoon heeft een bijzonder contrast met de adembenemende natuur die zwijgend de achtergrond vormt. Alsof de pijn niet genoeg is, valt haar schoen ook nog van de rots af. Dan maar de andere schoen erachteraan. Dat kan zij ten minste zelf beslissen. Op het randje van wanhoop vraagt de hoofdpersoon zich telkens af waarom zij aan deze helse trip is begonnen. Toch gaat Cheryl stap voor stap verder.

Steeds maar verder…

De regisseur wil vooral het doorzettingsvermogen in de film naar voren brengen. Hij werd door het boek van de echte Cheryl Strader geïnspireerd. Zo schreef de jonge vrouw dat zij vaak haar hoop verloor. Ondanks alles ging zij verder. In de film Wild is ook het heftige verleden van Strader te vinden. Een verleden van heroïne gebruik en betekenisloze seksmarathons met vreemde mannen dat tot het stuk gaan van haar relatie hebben geleid. Daarbij komt nog dat haar alleenstaande moeder overlijdt.

Rust met verleden

Gebaseerd door het verleden van Strader heeft de regisseur ervoor gekozen om veel flashbacks van haar moeder door de film heen terug te laten komen. Als Cheryl tijdens haar trip een bepaald liedje op de radio hoort of iets ruikt, dwaalt zij met haar gedachten af naar het verleden. In de flashbacks zie je de intieme momenten met haar moeder, maar ook het stuk gaan van de relatie en de heftige heroïne verslaving. Tijdens haar reis probeert Cheryl met haar verleden rust te vinden.

Weinig actie

Het verhaal en het moreel van doorzetten worden door de regisseur duidelijk naar voren gebracht. Toch kunnen de echte fanaten van reisfilms zich aan de ‘saaie’ flashbacks irriteren, omdat ze de hele film door maar weer terug komen. Als kijker kan je dan uit de ritme raken. Wanneer je de film met de reisfilms Into the Wild en Beach vergelijkt dan is bij Wild alleen het beginstuk met het afscheuren van de teennagel heel heftig.

Geen echte gevaren

Tot aan het einde van de film toe lijkt de hoofdpersoon geen ‘echte’ gevaren tegen te komen. Een slang trotseert Cheryls weg. Echter wordt zij niet gebeten. Ook is de hoofdpersoon bang om door twee ‘enge’ mannen verkracht te worden. Toch waren de twee niks van plan. De regisseur kon zeker een vleugje actie bijgooien. Maar het moreel van doorzetten maakt het weer goed. Als je van reisfilms houdt dan kan je van Wild wel genieten.


3 thoughts on “Review Wild (2014)

  1. I should see the movie, the book drove me nuts. I felt it was just one long boast by the main character. Since there was no danger, I’m guessing they left out the heroin subplot from the book.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s